Menu
Pannya Shimokitazawa N 1101
Shop Guide
A popular curry shop on the way from Shimokitazawa to Tohokuzawa. It is a famous shop produced by Mr. Takafumi Matsuo.
Access Map